Sığınmacı ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetin Kavramsal ve Kuramsal Temelleri


Akbaş E.

Kuramsal ve Uygulama Boyutları ile Türkiye’de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler, Filiz Göktuna Yaylacı,İbrahim Sirkeci, Editör, Transnational Press London, London, ss.51-64, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Transnational Press London
  • Basıldığı Şehir: London
  • Sayfa Sayıları: ss.51-64
  • Editörler: Filiz Göktuna Yaylacı,İbrahim Sirkeci, Editör

Özet

Sığınmacı ve göçmenlerle sosyal hizmet konusu genellikle kuramsal temellerden yoksun bir müdahale anlayışı ile ele alınmaktadır. Sosyal bilimlerin göçün nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya ve göç sürecini şekillendiren ağların ve ulusaşırı toplumsal alanların nasıl inşa edildiğini açıklamaya dönük çabasının sosyal hizmette kuramsal bir karşılığı genellikle yoktur. Sosyal hizmet daha çok sığınmacı ve göçmenlerle çalışmada beceri odaklı bir perspektife sahip görünmektedir ancak müdahale ve beceri odaklı uygulama son çözümlemede kuramsal bir arka plana yaslanmak zorundadır. Sosyal hizmetin uygulamaya olan aşırı vurgusu ve uygulamadan doğan bilgi ve veriyi yeterince teorize edememiş ve düşünümsel bir alan yaratamamış olması göç ve sosyal hizmetin kuramsal temellerine dair etraflı bir çalışmayı mümkün kılmamaktadır. Bu bölümde sığınmacı ve göçmenlere dönük sosyal hizmet uygulamalarının kuramsal arka planı ve temellerine girizgâh niteliğinde bir tartışma yapılmaya çalışılmıştır.