Etik İklim ve Etik Liderliğin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Görgül Bir Araştırma


Ergin Demirdağ G., Ekmekçioğlu E. B.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.197-216, 2015 (Peer-Reviewed Journal)