Creating Psychological Side in Laws and Banner Sampling


Yıldız M. E.

Kritik iletişim Çalışmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.43-64, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Kritik iletişim Çalışmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.43-64

Abstract

The applicability of laws holds an important place in jurisprudence. Additionally, in this argumentation often confronts natural law’s theorists and positive law’s theorists. This paper handles laws and laws’ subtexts. Examines that promise of “laws are fair and forceful” and this how this promise find voice in campaigns’ banner or information's banners. To this end, firstly, this paper will determine “Psychological Side in Law” and “Banner”, will demonstrate Banner’s examples. After that, will construct a bridge between Political Communication and Jurisprudence, come to a conclusion about the law’s applicability and “Psychological Side in Law”.

Keywords: Psychological Side, Philosophy of Law, Sociology of Law, Communication

Kuramsal hukuk alanı içerisinde yasaların etkinliği tartışması önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca bu tartışma, doğal hukuk ve pozitif hukuk kuramcılarını sıklıkla karşı karşıya getirmektedir. Bu çalışma yasaları ve yasaların alt metinlerini ele almaktadır. Yasaların ideal yasalar, başka bir ifadeyle adil ve etkin yasalar olup olmadığı problemini incelemekte ve yasa koyucunun bu iddiayı afişlerde nasıl dile getirdiğini araştırmaktadır. Bu amaçla, bu çalışma öncelikle Psikolojik Unsur ve Afiş kavramlarını tanımlayacak, Afiş örneklerini gösterecektir. Ardından siyasal iletişim ve hukuk felsefesi arasında bir köprü kuracak, psikolojik unsur ve yasanın uygulanabilirliği ilişkisi konusunda bir sonuca varacaktır.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Unsur, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, İletişim