Mekanistik-Ampirik ve Geleneksel Beton Yol Tasarım Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Afyon-Emirdağ Deneme Kesimi


Şengün E. , Öztürk H. I. , Yaman İ. Ö.

Teknik Dergi, ss.10251-10274, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.18400/tekderg.565709
  • Dergi Adı: Teknik Dergi
  • Sayfa Sayıları: ss.10251-10274

Özet

Türkiye’nin Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilk beton yol uygulaması olan Afyon-Emirdağ kesimi derzli donatısız beton kaplama olarak Belçika Katalog yöntemine göre tasarlanmıştır. Bu tasarım, hem geleneksel Amerikan Devlet Karayolu ve Taşımacılık İdareleri Birliği ampirik tasarım yöntemi (AASHTO 93) hem de mekanistik-ampirik (M-E) üstyapı tasarım yöntemi ile yeniden analiz edilerek, mevcut yol üzerinden aralıklarla ölçülen düzgünsüzlük (IRI) değerleri ile karşılaştırılmıştır. Saha ölçümleri ile M-E analizleri sonucu tahmin edilen IRI değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir. M-E analizleri sonucunda mevcut yolun servis sürecinde düzgünsüzlük ve faylanma performans kriterlerine göre sınır değerleri aşacağı, ancak enine çatlak yönünden sınır değerler içinde kalacağı öngörülmüştür.

The first rigid pavement section in Turkey under the jurisdiction of General Directorate of Highways was designed as Jointed plain concrete pavement (JPCP) according to Belgian Catalog method. This design was compared with the traditional empirical American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO-93) design method and with the mechanistic-empirical (M-E) pavement design guide. Moreover, the international roughness index (IRI) values measured with intervals were compared with the predicted values of M-E analysis. According to M-E analysis, it is predicted that IRI and faulting will exceed but the cracking will be within the limit values during its service life.