Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS Tümleşik Etki Değerlendirmesi Kamu Sektöründe Yapılan Bir Yöntem Belirleme ve Alan Çalışmasının İlk Sonuçları


Özbay T., Güçlü N., ALIR G., MEDENİ T. D. , öztopçu l., MEDENİ İ. T. , ...More

12th International Conferance on Knowledge, Economy and Management (ICKEM 2014), 27 - 30 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text