İnfantil pompe hastalığı tanısı ile izlenen ve enzim replasman tedavisi uygulanan hastaların fenotipik ve genotipik özellikleri


KASAPKARA Ç. S. , ALDUDAK B., ÖZBEK M. N.

IV. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey