Akciğer Kanserlerinde İkinci Seri Radyoterapi Uygulanan Hastaların Değerlendirilmesi


AKTAN M., KOC M., Kanyilmaz G., Yavuz B. B. , TEZCAN Y.

11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 23 - 27 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey