BAKIM TEDBİRİ KAPSAMINDA KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK UYGULAMALAR


Bayat B., Özaydın Demirbaş E.

III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.297-304

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.297-304
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Çocuklar çeşitli nedenlerle korunmaya muhtaç duruma düşmektedir. Devletler dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan çocukların korunmaya muhtaç duruma düşmesiyle birlikte çeşitli uygulamalar ile bu çocukların korunmasını sağlamaktadır. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde korunmaya muhtaç çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici bazı tedbirler yer almaktadır. Bu tedbirlerden birisi de çocukların bakımının sağlanması çeşitli uygulamaları kapsayan “bakım tedbiri” dir. Bu çalışmada bakım tedbiri kapsamında korunmaya muhtaç çocukların bakımına ilişkin uygulamalar ele alınmış ve günümüzde bu çocuklar açısından en sağlıklı bakım uygulamalarının neler olacağı tartışılmıştır.