Sigara içen ve içmeyen bireylerin sabit ortodontik tedavileri sırasındaki interlökin-1ß ve prostaglandin E2 seviyelerinin karşılaştırılması


ALKAN Ö., KAYA Y., AYHAN ALKAN E., ALPASLAN YAYLI N. Z., KESKİN S.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.43, no.3, pp.115-121, 2016 (Peer-Reviewed Journal)