OSMANLI MEDRESELERİNDE KIRÂAT-I SEBʻA VE KIRÂAT-I AŞERA TEDRİSATI(SELİMİYE MEDRESESİ ÖRNEĞİ)


KUDAT A.

uluslararası osmanlı medreseleri sempozyumu, 4 - 05 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text