Türkiye’de Asgari Ücretin Kısa Dönem Belirleyicileri: Nedensellik Analizi”


Macit S. S. , Çevik Z. B.

Uluslararasi ekonomik arastirmalar dergisi, vol.3, no.3, pp.429-445, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Uluslararasi ekonomik arastirmalar dergisi
  • Page Numbers: pp.429-445

Abstract

Asgari ücrette yapılan değişikliklerin hem ekonomik hem sosyal hem de politik etkileri olması sebebiyle literatürde asgari ücretin ekonomiye etkileri üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmamızda 1988 ile 2016 yılları arasında Türkiye’de asgari ücretin kısa dönem nedensellik analizi yapılmıştır. Engle-Granger nedensellik analiz sonuçları Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), enflasyon, ticaret hacmi ve işsizlik oranı, asgari ücretin belirlenmesinde etkili olduğunu göstermektedir. Dikkat çeken sonuç ise asgari ücretteki değişikliklerin talep artışına neden olmadığı, o yüzden enflasyonda istatistiksel olarak anlamlı bir değişikliğe neden olmadığıdır. Ancakasgari ücretteki değişiklikler Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü etkilemektedir. Çalışmamızın sonuçları ayrıca asgari ücret ile işsizlik oranı arasında iki yönlü ilişki olduğuna ortaya koymaktadır. Diğer bir deyişle, asgari ücretteki değişiklikler işsizlik oranını etkilerken; işsizlik oranındaki değişiklikler de asgari ücretin belirlenmesinde etkili olmaktadır.