Bireyleri Rekreasyonel Amaçlı Egzersize Motive Eden Faktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması


MUTLU İ., YILMAZ B., GÜNGÖRMÜŞ H. A., SEVİNDİ T., GÜRBÜZ B.

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.54-61, 2011 (Peer-Reviewed Journal)