The Legal Characteristic Of Material Compensation Of Compensation Interest Which Is Arising From Occupational Accident


Creative Commons License

Çoban N.

KAMU-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi, vol.14, no.4, pp.69-96, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : KAMU-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi
  • Page Numbers: pp.69-96

Abstract

THE LEGAL CHARACTERISTIC OF MATERIAL COMPENSATION OF COMPENSATION INTEREST WHICH IS ARISING FROM OCCUPATIONAL ACCIDENT

            ABSTRACT

            Court can only adjudge compensation in the case of material compensation which is filed by worker exposed occupational accident unless there is no other demand. In addition to this, worker who exposed occupational accident can demand interest for material compensation. In the Turkish legal system, there are two types of interest which are capital and default interest. But this interest which is adjudging request of the worker in the case of material compensation arising from occupational accident does not inculeded in interests which are beforementioned. Therefore, the interest is called “compensation interest” by doctirine. Compensation interest is a sui generis and  independent of them. So, compensation interest introduced as a new kind of interest.

            Keywords: Occupational Accident, Material Compensation, Interest, Compensation Interest.


İŞ KAZALARINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT FAİZİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Nazlı ÇOBAN[1]

ÖZ

            İş kazasına uğrayan işçi tarafından açılan maddi tazminat davasında, başkaca bir talepte bulunulmaması halinde mahkemece yalnızca tazminata hükmedilebilir. Bununla birlikte iş kazasına uğrayan işçi, mahkemece takdir edilen maddi tazminat için faiz de isteyebilir. Türk hukuk sisteminde, kapital faizi ve temerrüt faizi olmak üzere iki tür faiz uygulanmaktadır. Ancak iş kazalarından doğan maddi tazminat davalarında, kazaya uğrayan işçinin talebi üzerine hükmedilen faiz söz konusu bu her iki faiz türüne de girmemektedir. Bu nedenle öğretide anılan faizin “tazminat faizi” olduğu belirtilerek, kendine özgü, temerrüt ve kapital faizinden bağımsız, yeni bir faiz türü ortaya konulmuştur.           

            Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Maddi Tazminat, Faiz, Tazminat Faizi.  [1]     Arş. Gör.-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik    Hukuku ABD, nzlicoban@gmail.com