BULGARİSTAN’IN SOFYA, FİLİBE VE ESKİ ZAĞRA KENTLERİNDE İNŞA EDİLEN OSMANLI CAMİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI


Creative Commons License

Karakuş F.

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.8, no.71, pp.1564-1582, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 71
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26450/jshsr.2523
  • Title of Journal : Journal of Social and Humanities Sciences Research
  • Page Numbers: pp.1564-1582

Abstract

Osmanlılar, Balkanlar’a adım attıkları tarihten itibaren yaklaşık 550 yıl hüküm sürdükleri bu topraklarda varlıklarını

ve hakimiyetlerini gösterecek sayısız mimari eser ortaya koymuşlardır. Ancak bu eserlerin büyük bir çoğunluğu, 1877-

78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında başlayan süreçte zarar görmüş ve yıkıma uğramıştır. Bu çalışmada Balkan

toprakları içerisinde en uzun süre Osmanlı hakimiyeti altında kalan Bulgaristan’ın Sofya, Filibe ve Eski Zağra

kentlerinde Osmanlı Devleti Erken Dönem ve Klasik Dönemi’nde inşa edilen ve bugüne kadar ayakta kalabilen

camiler, literatür ve arşiv araştırması ile tespit edildikten sonra yerinde incelenmiştir. Bu yapılar yapıldıkları dönem,

plan ve cephe özellikleri, kullanılan malzeme, üst örtü elemanları, kubbeye geçiş elemanları ve son cemaat yerinin

özellikleri açısından incelenmiştir. Yapılan bu inceleme ve tespitlere göre Bulgaristan’daki Erken Dönem Osmanlı

Camii mimarisi ve Klasik Dönem Osmanlı Camii mimarisi üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Bu çalışmanın

amacı, Osmanlı Devleti sınırları içerisinde önemli bir yere sahip olan Bulgaristan’daki Osmanlı Dönemi camilerinin

mimari özelliklerinin ortaya konulmasını sağlamaktır. Bu yapılar ayrıca, aynı dönemde Anadolu’da inşa edilen

camiler ile karşılaştırılmıştır. Yapılan bu incelemelerden Bulgaristan’daki camiler ile Anadolu’daki camilerin hem

plan şeması olarak hem de kullanılan malzemeler açısından benzerlikler gösterdiği tespit edilmiştir. Bu benzerliklerin

sözü edilen bölgelerdeki iklim ve halkın yaşam koşullarının benzerliklerinin yanı sıra Osmanlı Devleti’nde bayındırlık

faaliyetlerinin merkezi otorite tarafından ele alınmasından kaynaklandığı görülmüştür.