Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin İnternete Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarını İnceleyen Araştırmaların Değerlendirilmesi


SULUHAN D., KARATAŞ F., ÖZTÜRK S., YILDIZ D., EREN FİDANCI B., KIZILER E.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text