Din Hizmet Alanı Personel Yönetim Sistemi


Albayrak S. O., Gümüş A.

in: Türk Kamu Personel Yönetim Sistemi Kamu Hizmet Alanları Açısından, Prof. Dr. Kamil Ufuk Bilgin Dr. Esra Nur Tugan, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.195-236, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Akademisyen Yayınevi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.195-236
  • Editors: Prof. Dr. Kamil Ufuk Bilgin Dr. Esra Nur Tugan, Editor
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Türk kamu personel yönetiminin en önemli taşıyıcı unsuru olan 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu (DMK), 1965 yılında yayımlandı. Kanunun yürürlüğe

girmesi bütçe kanunları ile ertelendi. Bu ertelemenin temel sebebi, kamu personel

yönetiminin ABD tarzı “sınıflandırma” sistemine dayalı bir sistem olarak mı

yoksa “tekçi”, “merkeziyetçi” ve “statüter” bir sistem olarak mı sürdürüleceğine

karar verilememesiydi. Bu tartışma döneminde 350’ye yakın fazla sınıf tüzüğü

önerileri geliştirildi. Devlet Personel Dairesi’yle sendikalar arasında süren tartışmalar

bir sonuca ulaşamadı. 1971 yılında, memur sendikacılığı yasaklandı ve

ABD’de olduğu gibi bütün sistemin “sınıflandırma” anlayışına dayanmasından

vazgeçildi. Benimsenen yeni sistemde hizmet sınıfları çok genel nitelikli “gruplandırmalar”

biçimindeydi. Kamu hizmetlerinin sunumunda esaslı rolü olan

genel istihdam sektörleri, eğitim, sağlık, teknik gibi başlıklar altında “sınıflandırıldı”.

Amerikan personel sisteminde işlerin, görevlerin tasnif edilmesiyle elde

edilen sınıf aslında standartlaştırılmış kadronun kendisidir (Güler, 2005:192).