Effects of COVID-19 Pandemic from Nursing Perspective and Management Recommendations


Creative Commons License

Çakmak B. , İnkaya B.

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.42-51, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.42-51

Abstract

ABSTRACT

Coronaviruses, a large group of single-chain RNA viruses, were named as Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in February 2020 

and have been declared pandemics worldwide by the World Health Organization. A specific treatment protocol defined for the 

disease has still not been reported. This situation creates serious obscurity for all health professionals working in the field. In the 

literature; İt is stated that nurses have a high risk of virus transmission, constant exposure to emotional stress factors, excessive 

workload, moral dilemmas, uncertainties about the content of patient care, and problems in maintaining their own physical and 

mental health during working hours. There are various pharmacological approaches in the literature used for COVID-19. Nurses 

must have sufficient knowledge of these approaches. For this reason, it is very important to establish and implement correct planning 

and management strategies in the shortest time possible for the management of the COVID-19 pandemic. The purpose of writing 

this review is to provide literature information on the effects of COVID-19 from the nursing perspective.

ÖZ

Tek zincirli RNA virüslerinin büyük bir grubu olan koronavirüsler, 2020 yılı şubat ayı itibariyle Coronavirüs Hastalığı 2019 

(COVID-19) olarak isimlendirilerek literatüre geçmiş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyada pandemi ilan edilmiştir. 

Hastalığa ilişkin olarak tanımlanmış spesifik bir tedavi protokolü hala rapor edilmemektir. Bu durum alanda çalışan bütün sağlık 

profesyonelleri için ciddi bir bilinmezlik oluşturmaktadır. Literatürde hemşirelerin virüsün bulaş riskinin oldukça fazla olması, 

sürekli olarak duygusal stres faktörleri ile karşı karşıya kalmaları, aşırı iş yükü, yaşadıkları etik ikilemler, hasta bakımının içeriğine 

yönelik belirsizlikler ve çalışma saatleri boyunca kendi fiziksel ve zihinsel sağlıklarının sürdürülmesi konusunda sorunlar 

yaşadıkları belirtilmektedir. COVID-19’a yönelik olarak kullanılan literatürde birçok farmakolojik yaklaşım bulunmaktadır. 

Hemşirelerin bu yaklaşımlara ilişkin yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle COVID-19 pandemisinin yönetiminde 

hemşirelik açısından doğru planlamaların ve yönetim stratejilerinin en kısa zamanda oluşturulması ve uygulanması oldukça 

önemlidir. Bu derlemenin yazılmasındaki amaç, COVID-19’un hemşirelik perspektifinden etkilerine yönelik literatür bilgilerini 

sunmaktır