İnsanlık Onur ve Şerefinin Korunması Açısından Kazf Suçu ve Cezasının Değerlendirilmesi


YİĞİT Y.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.1, pp.107-117, 2003 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2003
  • Title of Journal : Marife Dini Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.107-117

Abstract

İslam, bir taraftan insana böylesi ağır bir sorumluluk yüklerken, diğer taraftan da ona haklar tanımış ve bu hakların korunması için birtakım maddı ve manevı yaptı� rımlar getirmeyi de ihmal etmemiştir. İnsan denilen varlığın yaşamını onurlu bir şekil� de sürdürebilmesi için vazgeçilmez kabul edilen temel hakları vardır. Din, can, akd, namus ve mal güvenliği, bu hakların en önde gelenleridir. Söz konusu haklar, İslam hukuk doktrininde, zaruriyyat (Dinin koruyup gözettiği vazgeçilmez temel değerler) şeklinde nitelendirilmiştir.3 İnsanlara sağlanan bu hakla r dokunulmazdır.' Başka bir ifadeyle bu haklara yöneltilen haksız saldırılara karşı nitelik ve niceliği değişse de çeşitli türden yaptırımlar konulma gereği duyulmuş ve hemen hemen her hukuk sis� temi tarafından tarih boyunca bu doğrultuda düzenlemeler yapılmıştır.