Seeking for Ideal Constitution Making


Karagenç G. K.

Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, vol.4, no.2, pp.154-174, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.154-174

Abstract

Constitutions are social contracts that are used to make a society live in peace, to limit the powers of the governing body, and to guarantee fundamental rights and freedoms. The ability of a community to live together in the light of certain common principles and values depends on the social acceptance of these texts. While preparing constitution which are at the top of the hierarchy of norms, the methods to bring the social consensus to the highest point should be preferred In this study, an ideal constitution making process is tried to be explained. In this context, firstly, the concept of the constitution was mentioned and, the amendment method of the constitution foreseen in the current 1982 Constitution was explained. After that; By whom constitutions can be made, in which periods and, how they will be put into effect have been examined from a doctrinal perspective. Finally, the methods to be followed in the process of making a constitution are explained. 

Anayasalar bir toplumun barış içerisinde yaşamasını sağlamak, yönetenin yetkilerini sınırlandırmak, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak üzere kullanılan toplum sözleşmeleridir. Bir toplumun belli ortak ilkeler ve değerler ışığında bir arada yaşayabilmesi bu metinlerin toplumca benimsenmesine bağlıdır. Normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alan bu metinler hazırlanırken, toplumsal uzlaşıyı en üst noktaya çıkaracak yöntemler tercih edilmelidir. Bu çalışmada ideal bir anayasa yapım süreci anlatılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda öncelikle anayasa kavramına değinilmiş ve mevcut 1982 Anayasasında öngörülen anayasanın değişiklik usulü anlatılmıştır. Sonrasında; anayasaların kim tarafından, hangi dönemlerde yapılabileceği ve nasıl yürürlüğe konulacağı doktriner açıdan incelenmiştir. Son olarak ise bir anayasa yapım sürecinde izlenmesi gereken yöntemler anlatılmaya çalışılmıştır.