THE LEGAL STATUS OF CANALS FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW: EXAMPLE OF THE CANAL ISTANBUL


Ecemiş Yılmaz H. K.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.25, no.42, pp.95-132, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 42
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.95-132

Abstract

In this study, the legal status of the Canal Istanbul, the legal status of the Suez and Panama Canals, and the legal status of the Turkish Straits are examined comparatively. In view of the legal status of the Turkish Straits, Turkey has distinct and superior rights arising from the Montreux Convention, international law of the sea rules and historical background of Turkey. The Canal Istanbul is planned to be built parallel to the Bosporus Strait. Considering the importance of the Turkish Straits, Canal Istanbul will provide convenience for transportation and will be one of the vital waterways in the world that suitable for World Trade. To provide that the Canal Istanbul is used effectively when it is built, the legal status of the Canal needs to be set up before the Canal is built. This study addresses the possible legal status of the Canal Istanbul and suggests new rules that can be added to the agreement if the Canal is granted international legal status with the new international agreement.

Çalışmada Kanal İstanbul için kazandırılabilecek hukuki statüler, Süveyş ve Panama Kanallarında uygulanan hukuki statüler ve Türk Boğazlarının hukuki statüsü ile birlikte karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Türk Boğazlarının hukuki statüsüne bakıldığında, Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesinden, uluslararası deniz hukuku kurallarından ve Türkiye’nin tarihi geçmişinden kaynaklanan üstün hakları bulunmaktadır. Türk Boğazlarının önemi dikkate alındığında, İstanbul Boğazı’na paralel olarak inşa edilmesi planlanan Kanal İstanbul da taşıma ve ulaşım için kolaylık sağlayacak ve dünya ticareti için elverişli su yollarından birisi olacaktır. Kanal İstanbul’un etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması için, kanalın inşa edilmesinden önce hukuki statüsünün oluşturulması gerekmektedir. Çalışmada Kanal İstanbul’a kazandırılabilecek muhtemel hukuki statüler üzerinde durulmuştur, kanala yeni bir uluslararası antlaşma ile uluslararası hukuki statü kazandırılırsa, antlaşmaya eklenebilecek yeni maddeler hususunda önerilerde bulunulmaktadır.