Privacy in the Context of Community Typology Purged for Positiveness: Being Privacy


Creative Commons License

Sarıkaya M. E.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.841-858, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17859/pauifd.724351
  • Title of Journal : Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.841-858

Abstract

Araştırmamızın temel amacı Byung Chul Han’ın, olumsuzluktan arındırılmış toplum kavramı çerçevesinde ele aldığı apaçıklık, ifşa, enformasyon, olumluluk, teşhircilik toplum tipolojilerini bir olumsuzluk kategorisi olarak Müslüman toplumda mahremiyet kavramı ve tesettür algısı çerçevesinde anlamaya çalışmaktır. Bu kapsamda araştırmanın alt amacı İslam teolojisindeki mahremiyet algısını kişisel, mekansal ve bilgi boyutları ile incelemektir. Ayrıca mahremiyetin alt kategorisi olarak tesettürü, olumsuzluk toplumu kavramı üzerinden okunmayı denemektir. Müslüman toplumda mahremiyet ve buna dair toplumsal çıktıların Han'ın olumsuzluk toplumu kategorisinde incelenebileceği söylenebilir. Araştırmanın tesettür algılarına dair kısmında tesettüre dair ‘sınır’, ‘mesafe’, ‘emir’, gibi olumsuzluk toplumu temalarının ön plana çıktığı söylenmelidir. Bununla birlikte tesettür kavramının değişimi, postmodern dönem özelliği olan Han’ın olumluluk toplumu tipolojisi temaları (kendini gösterme, ışıklandırma) çerçevesinde açıklanmıştır. Son olarak Han’ın postmodern dönemi açıklayan temaları, geleneksel ve kurumsal bir din tarafından beslenen mahremiyet ve tesettür algısını, özsel olarak değiştirmediği söylenebilir. Ancak araştırmanın son bölümünde zikredilen alan araştırması katılımcılarının ifadelerinden sınır, mesafe, öteki algısı kavramlarının değişime uğradığı çıkarılabilmektedir.