Investigation of Relation Between MDR1 Gene and Ankylosing Spondylitis: Case Control Research


kurt çolak f., Bayram A., KORKMAZ BAYRAM K., KIRNAP M., DÜNDAR M., SAATÇİ Ç.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2022 (Scopus)