SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMDA SERA GAZI ETKİSİNİ AZALTMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR


Demirtürk D.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.9, no.4, pp.1080-1092, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.21923/jesd.932385
  • Title of Journal : Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
  • Page Numbers: pp.1080-1092

Abstract

Ulaşım sektörü; çevre, toplum ve ekonomi üzerinde yarattığı küresel etkileri sebebiyle sürdürülebilirlik üzerine çalışılması gereken sektörlerin başında gelmektedir. Ulaşımda sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkışı, sera gazı emisyonundaki aşırı artışın bir sonucudur. Öyle ki; ülkelerin bu artışı kısıtlamaya ve önlemeye yönelik düzenlediği sözleşmeler, protokoller ve çalışmalar da bu konuyu desteklemektedir. Çalışmalarda, sera gazı emisyonuna birincil sebep olarak aşırı fosil yakıt kullanımı gösterilmekte olup karayolu ulaşımının bu kullanımında payının oldukça yüksek olduğu ifade edilmektedir. Bu sebeple literatürdeki sürdürülebilir ulaşım çalışmaları, ağırlıklı olarak fosil yakıt kullanımının azaltılmasına yönelik olup bu çalışmada yol yapım aşamasından başlanarak bu sürecin yürütülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bir başka ifadeyle ulaşımda sürdürülebilirliğin bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir. Çalışmada, özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devleti gibi dünya genelinde sera gazı salınımında ilk sırada olan ülkelerin bu konuya dair çalışmalarına yer verilmiş olup başlıca önlemleri özet olarak sunulmaktadır. Son olarak, ülkemizde sera gazını azaltmaya dair yaklaşımların var olup olmadığından ve ülkemizin sürdürülebilir ulaşımdaki yerinden bahsedilmektedir.