Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Dersine Karşı Tutumları İle Kontrol Odağı Durumları Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi


Gökler R.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.247-265, 2012 (Peer-Reviewed Journal)