A General Overview of The Problem of Multiple Nationality in International Protection


VURAL ÇELENK B.

Sakarya Hukuk Dergisi (SHD), vol.11, no.1, pp.143-164, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.56701/shd.1271606
  • Journal Name: Sakarya Hukuk Dergisi (SHD)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.143-164
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

In principle, a person enjoys the national protection of the state where s/he is bound by the citizenship. If this national protection is not provided to the person, international protection is to replace the national protection. Considering the purpose of international protection, it can be thought that it is not applicable for persons having more than one citizenship. However, in case of multiple citizenship, international protection should not be refused regardless of the factual situations in the concrete case. In situations where citizenship is visible but does not effectively provide a citizenship status, international protection evaluation should include the examination whether this citizenship provides the rights to the applicant such as the right to enter the country and the right to reside in the country. In this study, firstly an introduction will be given on the subject of multiple citizenship, and then a general overview will be made about the problem of multiple citizenship in case of an international protection application.
Prensip olarak bir kişi vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu ülkenin sağladığı ulusal korumadan yararlanır. Eğer bu ulusal koruma kişiye sağlanmaz ise orada bu korumayı ikame edecek uluslararası koruma gündeme gelmektedir. Özellikle uluslararası korumanın amacına bakıldığında birden çok vatandaşlığa sahip kişiler için uygulanır bir koruma olmadığı düşünülebilir. Birden çok vatandaşlığın varlığında, somut olayda fiili durumlar dikkate alınmaksızın uluslararası koruma otomatik olarak reddolunmamalıdır. Vatandaşlığın görünürde olduğu ancak etkili şekilde bir vatandaşlık olup olmadığı, uluslararası koruma değerlendirmesi özelinde, vatandaşı olduğu ülkeye giriş hakkı, o ülkede ikamet hakkı gibi haklar sağlayıp sağlamadığı özelinde değerlendirme konusu yapılmalıdır. Bu çalışmada çok vatandaşlık konusu ile giriş yapılacak olup uluslararası koruma başvurusu halinde birden fazla vatandaşlık meselesine ilişkin genel bir değerlendirmede bulunulacaktır.