Hitler and Ecological Thought


Creative Commons License

Özkan S.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, vol.7, no.19, pp.297-312, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 19
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum
  • Page Numbers: pp.297-312

Abstract

İnsanlık tarihine XX. yüzyılda trajik bir iz bırakmış olan Hitler, fikirleri ve uygulamalarıyla günümüzde bile pek çok araştımaya konu olmaya devam etmektedir. Almanya’da 1933 yılında iktidara gelen Hitler, on iki yıl süren totaliter bir rejimi kurmuş; benimsediği ırkçı politikaların sonucunda, İkinci Dünya Savaşının çıkmasına sebep olmuş ve milyonlarca insana soykırım uygulamıştır. Bu çalışmamızda Hitler ve Nazilerin çevre algısı, ekolojik görüşleri ve bu alandaki uygulamaları ele alınacaktır. Nazi ekolojisinin temel dayanakları, bu anlayışı besleyen fikir akımları ve kaynakları incelenerek Hitler’in doğaya, insana ve diğer canlılara bakış açısı ve ekoloji anlayışı analiz edilmeye çalışılacaktır. Hitler, öjenist yaklaşımlarla, Alman ırkını ıslah etmeye yönelerek, toplumdan hasta ve sakatları ayıklamaya uğraşırken, öte yandan doğayla ilgili düşünce ve uygulamalarıyla ekoloji tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermiştir. Onun, bir yandan doğaya hassasiyetle eğilip; öte taraftan soykırım gerçekleştirerek insanlık suçu işlemesi tezat teşkil etmiştir. Hitler, dünyanın tanık olduğu portresiyle çelişen bir incelikle doğaya ihtimam göstermiş, birçoğu tarihte ilk kez gerçekleştirilen doğayla ilgili pek çok yasa da Reichstag’ta çoğunluğu ele geçiren Nazilerin Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi tarafından çıkarılmıştır.