Kekemelik için kendini açma ifadeleri: Nitel öz bildirim çalışması


Mutlu A. İ., Kara İ.

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.11, no.3, pp.75-82, 2023 (Peer-Reviewed Journal)