Avrupa Topluluğu Adalet Divanı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi


Creative Commons License

Kılınç A.

in: Iustitia Elevat Gentem Prof. Dr. Sacit Adalı'ya Armağan, Osman Nuri ÖZALP, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.246-289, 2010

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2010
  • Publisher: Filiz Kitabevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.246-289
  • Editors: Osman Nuri ÖZALP, Editor

Abstract

Both The Court of Justice of the European Communities and European Court of Human Rights are different from the other international organizations because of their jurisdiction. Due to this jurisdiction, these courts are known as a supranational courts. Forasmuch as, both 'can a judge binding orders. But it is attracted attention that the sanction of these courts are not adequate for the states to fulfill the verdicts. At this point we have to accentuate that in both internationalorganization the state which does not fulfill the verdict of the court can easily suspend from the organization. Andthis suspending has political character. The lawsuit kind of European Court of Human Rights is different from the lawsuit verious of The Court of Justice of the European Communities.This difference is reasonable when you examine the aim of the courts. While The Co urt of Justice of the European Communities tries to watc over the establishments of European Community, European Court of Human Rights tries to control the unlimited sovereignty of the states. Therefore The Court of Justice of the European Communities cannot adjudge the violation of Human Rights. As a matter of fact, all the European Union states signed and approved the European Convention on Human Rights. So in these states the human rights are in the guarantee of European Court of Human Rights.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Avrupa Topluluğu Adalet Divanı da sahip oldukları yetkiler açısından diğer uluslararası örgütlerden ayrılmışlardır. Bu yetkiler, iki mahkemeye uluslarüstü nitelik kazandırmıştır. Zira her ikisi de taraf veya üye devlet hakkında bağlayıcı kararlar almaktadır. Fakat her iki mahkemenin de vermiş oldukları kararların yerine getirilmemesi halinde üye veya tarafa devletlere uygulanacak hukuki tedbir ve yaptırımların yeterli düzeyde olmaması dikkat çekmektedir. Burada üzerinde durulması gereken husus, kararlara uymayan devlete birlikten veya konseyden çıkarına gibi siyasi yaptırımın verilebiliyor olmasıdır. İki mahkeme hem görev hem de yetki açısından birbirinden çok farklı dava türlerine bakmaktadırlar. İki mahkemenin kuruluş gayeleri dikkate alındığında bu durumunun normal karşılanması gerekmektedir. ATAD'ın somut olarak hedefi, Avrupa topluluğunu hukuki güvence altına almak iken; AİHM'nin somut hedefi devletin vatandaşları üzerinde sınırsız bir egemenliğinin kontrol altına alınmasıdır. Bu bağlamda ATAD'ın temel hak ve hürriyetlerin ihlalini denetleme yetkisinin olmadığı yönündeki eleştirilere katılmak mümkün değildir. Çünkü bütün AB devletleri Avrupa Konseyine ve AİHS'ne taraf devletlerdir. Bu açıdan bu devletlerdeki temel hak ve hürriyetlerin garantörü AİHM'dir.