Ahî-zâde Abdülhalim’in Terceme-i Şevâhidü’n- nübüvve Adlı Eserinde Seci, İç Seci ve Edebî Sanatlar Bağlamında Nesir Üslubu


Creative Commons License

Başçetin M. Y.

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies, cilt.7, no.8, ss.293-318, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 18
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.17822/omad.2020.159
  • Dergi Adı: Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.293-318