Institutions Offering 3 in 1 Exquisite Mixture of Reading Habits (Game-Toy-Book) Toy Libraries in Turkey


Creative Commons License

Alaca E.

TURK KUTUPHANECILIGI / TURKISH LIBRARIANSHIP, vol.31, no.3, pp.403-417, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: TURK KUTUPHANECILIGI / TURKISH LIBRARIANSHIP
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.403-417
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

A toy library is a place that brings together the concepts of game-toy-book under the same roof. These three concepts are thought to be a strategic tool that attracts the interest and attention of adults, especially children, and will create awareness of books and libraries in themselves. The history of toy libraries emerged with the aim of encouraging children and parents to use the library through games and toys and the ability to read books continuously throughout life. The history of toy libraries goes back to 2004 in Turkey, among those, Ankara Toy Library (AOK) was opened in 2012. In this study, the establishment and promotion of toy libraries in Turkey and in particular the AOK are mentioned. At the same time, the importance of encouraging children to read books and acquiring and developing reading habits through these institutions is mentioned. The AOK being prominent in this area, with its volunteer groups, aims and activities, is a colorful and animated formation, that incorporates the trilogy of games, toys and books and continues to work effectively in Turkey since 2012.. It is thought that it is necessary to increase the recognition of these and similar formations throughout Turkey and to spread the activities in a wider geographical area and this is perceived as fulfilling an important responsibility for toy libraries and AOK in Turkey.

Oyuncak kütüphanesi, oyun-oyuncak-kitap kavramlarını aynı çatı altında bir araya getiren bir oluşumdur. Adı geçen üç kavram ise, başta çocuklar olmak üzere yetişkinlerin de ilgi ve dikkatini çeken, kendilerinde kitap ve kütüphaneye karşı farkındalık oluşturacak stratejik bir araç olarak düşünülmektedir. Çocukları ve ebeveynleri oyun ve oyuncak aracılığı ile kütüphane kullanımına özendirme ve kitap okuma etkinliğini yaşam boyu sürekli kılma amacı ile ortaya çıkan oyuncak kütüphanelerinin Türkiye geçmişi 2004, konu kapsamında özellikle değinilen Ankara Oyuncak Kütüphanesi'nin (AOK) geçmişi ise 2012 yılına dayanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye genelindeki oyuncak kütüphanelerinin ve özelde AOK'nin kuruluşu ve tanıtımlarına değinilmektedir. Aynı zamanda bu kurumlar aracılığı ile çocukların kitap okumaya yönlendirilmesi, okuma alışkanlığının kazanılması ve geliştirilmesinin önemine değinilmektedir. Türkiye'de 2012 sonrası etkin bir şekilde çalışmalarını sürdüren ve gönüllü çalışan grubu, amaçları, faaliyetleri ile Türkiye'de bu alanda öne çıkan AOK'ye, oyun, oyuncak ve kitap üçlemesini bünyesinde barındıran renkli ve hareketli bir oluşum olması ve süreklilik ilkesinden ayrılmayan tutumu nedeniyle özellikle dikkat çekilmektedir. Bu ve benzeri oluşumların Türkiye genelinde tanınırlığının artırılması, faaliyetlerinin daha geniş bir coğrafyada yaygınlaştırılması gerektiği düşünülmekte olup Türkiye'deki oyuncak kütüphaneleri ve AOK ile ilgili bu yazının kaleme alınması önemli bir sorumluluğun yerine getirilmesi olarak algılanmaktadır.