Cezaevi Hemşireliği ve Türkiye’deki Durum


AKCA A. , KABASAKAL E.

Uluslararası 5. Adli Hemşirelik 4. Sosyal Hizmet 3. Gerontoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.222-226

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.222-226

Abstract

Convicts are living in prisons collectively and they can not choose conditions around them, They spend their lives in all aspects, and often accompanied by important health problems. It is more impotant to provide effective health services compared to the society in terms of reducing health inequalities and prevent to health problems. The care needed by the prison population can be sustained based on a multidisciplinary approach and collaboration with a team of experts in this field. In this team, prison nurses are usually the first healthcare professionals available for convicts. In addition, nurses services to convicts and prison staff on a wide range of topics including emergency care, chronic disease management, combating addiction, planning and implementing health care for groups in need of special care, and spiritual care.  In Turkey protection of physical and mental health of individuals within prisons, inspection, delivery of health care treatment and was reported to be the responsibility of the state's prison administration. The 2011 Nursing Regulation defines the duties and responsibilities of prison nursing, which is considered as a department of Public Health Nursing. The prison environment is a special area that needs to be supported, health promotion intervention programs icluding organized and specific strategies. In this article, the importance of prison nursing and the situation in our country is given to the reader.

Cezaevleri, bireylerin çevresinde bulunan kişileri ve koşulları seçemediği, yaşamlarını tüm yönleriyle geçirdikleri ve çoğunlukla önemli sağlık sorunlarının eşlik ettiği toplu yaşam alanlarıdır. Topluma göre daha fazla sağlık bakımı gereksinimi olan grupların yer aldığı cezaevlerinde etkili sağlık hizmeti sunulması, sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olurken sağlık eşitsizliklerinin azaltılması bakımından önemli bir fırsat sunmaktadır. Cezaevi nüfusunun ihtiyaç duyduğu bakım, bu alanda uzmanlaşan bir ekip ile işbirliği ve multidisipliner bir yaklaşıma dayalı sürdürülebilir. Bu ekip içerisinde cezaevi hemşireleri genellikle sağlık gereksinimi olan mahkumların ulaşabileceği ilk sağlık uzmanıdır. Cezaevi hemşireleri mahkumların sağlığı, davranışı ve refahını geliştirmede önemli bir etkiye sahiptir.  Bununla birlikte acil bakım, kronik hastalık yönetimi, bağımlılıkla mücadele, özel bakım gereksinimi olan gruplara yönelik sağlık bakımını planlama ve uygulama, spritüel bakım gibi çok çeşitli konularda mahkumlar ve cezaevi personeline hizmet sunmaktadır. Türkiye’de cezaevlerinde bulunan bireylerin beden ve ruh sağlığının korunması, muayene, tedavi sağlık hizmetlerinin sunulması devletin ve cezaevi idaresinin sorumluluğu olarak bildirilmiştir. 2011 Hemşirelik Yönetmeliği’nde Halk Sağlığı Hemşireliği alt dalı olarak ele alınan ceza ve tutukevi hemşireliğinin görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Cezaevi ortamı desteklenmesi gereken özel bir alan olması nedeniyle sağlığı geliştirici müdahale programlarının düzenlenmesi ve ihtiyaca özgü stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu makalede cezaevi hemşireliğinin önemi ve ülkemizdeki durumu hakkında okuyucuya bilgi verilmektedir.