H Bridge DC Motor Driver Design andImplementation with Using dsPIC30f4011


ÖZER T., KIVRAK S. , OĞUZ Y.

International Journal of Innovative Research in Science,Engineering and Technology, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: International Journal of Innovative Research in Science,Engineering and Technology