Farklı pürüzlendirme yöntemleriyle uygulanan fissür örtücü materyallerin mikrosızıntılarının değerlendirilmesi


TULUMBACI F., ÇOLAK H., TOKAY U.

22. Uluslararası İzmir Dişhekimliği Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27 - 29 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: No