“Ömer Bin Mezid’in Mecmûatü’n-Nezâir Adlı Eserinin Nazirecilik Geleneği Açısından Değerlendirilmesi”


ARSLAN M.

Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi Turuk International Language, Literature And Folklore Researches Journal, no.7, pp.14-41, 2019 (Peer-Reviewed Journal)