Tüketici Dindarlığı ve Hazcı Tüketim Arasındaki İlişkide Cinsiyetin Düzenleyici Rolü: Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma


ÜNSALAN M.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.1, pp.514-530, 2023 (Peer-Reviewed Journal)