İslam Ceza Hukukunda Af ve Pişmanlığın (Tevbe) Cezalara Etkisi


YİĞİT Y.

Diyanet İlmi Dergi, vol.37, no.3, pp.61-74, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37 Issue: 3
  • Publication Date: 2001
  • Title of Journal : Diyanet İlmi Dergi
  • Page Numbers: pp.61-74

Abstract

Suç ya da günah işlemek, daha sonra işlenen suç veya günahtan pişman olarak suçun işlendiği merciiden af isteminde bulunmak, tarihsel süreç içinde insanın adeta genel karakteri olagelmiştir. Söz konusu durum dün olduğu gibi bugün de böyle devam etmektedir ve bu gerçek insanlık var olduğu sürece de değişmeyecektiL Dolayısıyla af ve pişmanlık, insanlık tarihi kadar eski iki olgudur. Her iki kavram da, suç ve cezanın ortaya çıkması ile gündeme gelmiştir. Tarihi süreç içinde de af ve pişmanlık değişik boyutlarıyla en çok tartışılan ve de konuşulan kavramlar olmuştur. Suç ve cezanın kökeni insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın var olduğu yerde suç da vardır. Suçun olduğu yerde de nitelik ve niceliği değişse de ceza söz konusu olmuştur. Nitekim ilk peygamber ve ilk insan Hz. Adem ve eşinin kendilerine yasaklanmış bir davranışta bulunmaları ve bu davranış sonucunda cezalandırılmaları, söz konusu davranıştan pişman olarak af dilemeleri, suç-ceza, pişmanlık-af kavramlarının insanlık tarihi ile temeliendirilmesi noktasında bize bir fikir vermektedir.