BETHESDA RAPORLAMA SİSTEMİ İLE TANIVERİLMİŞ TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYONBİOPSİLERİ İLE AYNI OLGULARIN OPERASYONMATERYALLERİNİN PATOLOJİ SONUÇLARININKARŞILAŞTIRILMASI


HAKSEVER H., HAKSEVER M., AKGEDİK Ş., SÜNGÜ N., ALTUNKAYA C., ASTARCI H. M., ...More

19. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 7 - 11 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: No