BETHESDA RAPORLAMA SİSTEMİ İLE TANIVERİLMİŞ TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYONBİOPSİLERİ İLE AYNI OLGULARIN OPERASYONMATERYALLERİNİN PATOLOJİ SONUÇLARININKARŞILAŞTIRILMASI


HAKSEVER H., HAKSEVER M., AKGEDİK Ş., SÜNGÜ N., ALTUNKAYA C., ASTARCI H. M. , ...More

19. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 7 - 11 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes