KUTSAL KİTAPLARDA KULLANILAN DİLİN NEZÂHETİ: KURÂN, TEVRAT ve İNCİL KARŞILAŞTIRMASI


GÜR M. S. , BAYER İ.

BİRİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI 2017, 16 - 17 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri