The Importance of Periodontal Biotype for Orthodontic Treatment


Kaya Y.

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, vol.17, no.1, pp.163-169, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi
  • Page Numbers: pp.163-169

Abstract

Orthodontic tooth movement made with the optimal force in alveoler bone anatomical boundaries rarely be encountered with a pathological situation. In otherwise primarily fenestration was observed in bone tissues than may cause gingival recession. In such cases irreversible gingival recession can be seen and factors such as gingival inflammation, width of keratinize gingiva and gingival biotype are also known to be effective in gingival recession. In this review the importance of gingival biotype for orthodontic treatment and advantages and disadvantages of the methods used in determining the gingival biotype has been described.

Alveoler kemiğin anatomik sınırları içerisinde optimal kuvvetlerle yapılan ortodontik diş hareketlerinde nadiren patolojik bir durumla karşılaşılabilmektedir. Aksi bir durumda ise öncelikle kemik dokuda fenestrasyonlara akabinde de dişetinde çekilmelere neden olabileceği görülmüştür. Bu tip vakalarda karşılaşılabilen geri dönüşü olmayan dişeti çekilmelerinde dişeti enflamasyonu, keratinize dişeti yüksekliği ve gingival biyotip gibi faktörlerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu derlemede gingival biyotipin ortodontik açıdan önemi ve gingival biyotipin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin avantaj ve dezavantajları anlatılmıştır.