Toplumsal Değerlerin Türk Aile Hukukundaki Yansımaları


Kaya Ü.

Disiplinlerarası Yaklaşımla “Aile Kongresi – I, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Ağustos 2020, cilt.1, ss.290-300

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.290-300

Özet

Toplumsal değerlerin oldukça etkili olduğu aile kurumu, toplumun temelini teşkil etmektedir. Buradan hareketle Türk hukuku bakımından ailenin korunması amacı öne çıkmakta ve aile hukukuna ilişkin kurallar genel olarak emredici ve devletin müdahalesine açık kurallar olarak şekillenmektedir. Buna karşılık yeni yaklaşımlar doğrultusunda toplumsal değerlerden arındırılmış, esnek ve bireyi esas alan bir aile anlayışının benimsenmesi gerektiği dile getirilmektedir. Ancak toplumun temelini oluşturan aile kurumunun kutsallığı anlayışından ve onun korunması amacından vazgeçilemez. Tüm yaklaşımlarda esas alınan çocuğun korunması amacına ise ancak ailenin korunması ile ulaşılabilir.