THE EFFECTS OF CORRUPTION ON POLITICAL DEVELOPMENT IN SOMALIA


Wasuge Ahmed A. M., Özkan S.

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.8, no.73, pp.2072-2079, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Merkezi hükümetin çöküşünden bu yana Somali, on yıllardır iç savaş yaşadı. Ülke şu anda iç savaştan kurtuluyor ve el Şabab terörist grubuna karşı mücadele ediyor olsa da yolsuzluk, siyasi gelişme ve güçlü kurumlar elde etmenin önündeki en büyük engeldir. Bu nedenle, bu çalışma, yolsuzluğun belirli bir zaman diliminde siyasi gelişmeyi nasıl etkilediğini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın amacı, yolsuzluk ve siyasi gelişmenin belirli bir zaman diliminde nasıl hareket ettiğini bilmektir. Bu çalışma sırasında, yolsuzluğu ölçmek için iki farklı kaynaktan elde edilen ikincil verileri kullanarak karşılaştırmalı bir araştırma tasarımı kullanılmıştır; Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün (TI) Yolsuzluk Algılama Endeksi (TÜFE) ve Siyasi gelişmeyi ölçmek için Dünya Bankası veritabanının dünya yönetişim göstergeleri (WGI) kullanılmıştır. Son olarak, WGI değişkenleri beşti ve dördü karşılaştırmadan sonra bozulma ile ilgili değildi. Ancak alt değişkenlerden biri doğrudan yolsuzlukla ilgilidir ve hükümet etkinliğidir. 2012-2018 arasındaki tüm yıllar boyunca, tablolarda da görebileceğiniz gibi, iki değişken birlikte hareket etmiştir. Bu, yolsuzluk ve hükümet etkinliği arasında önemli bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, siyasi gelişme, yolsuzluk Teorileri, yolsuzluk türleri yolsuzluk algı Endeksi (TÜFE), dünya yönetişim göstergeleri (WGI) Somali