Nazirelerin Karşılaştırılmasında Kalıp İfadelerden Yararlanma ve Ömer B. Mezid’in Mecmû’atü’n-Nezâir’inde Yer Alan Kalıp İfadeler


ARSLAN M.

XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 26 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes