FİRMA PERFORMANSI VE KARLILIK: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME


ŞAMİLOĞLU F. , AKGÜN A. İ. , ÖZTOP A. O.

AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, 11 - 14 Mayıs 2017