The Public Disclosure on Equity Crowdfunding


Hacıömeroğlu A. O.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, no.15, pp.273-307, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.273-307

Abstract

Crowdfunding is a way to use the Internet to raise money through small amounts from a large number of investors. Through crowdfunding, smaller entrepreneurs, who generally have had great difficulty obtaining capital, have access to anyone in the world with Internet access, and money to invest. Crowdfunding platforms can use different models of crowdfunding from donation or award based to equity. The disclosure of information, events and situations which may affect the value of the securities or the investment decisions of investors to public, is important to assure the operation of capital markets in a reliable, transparent, efficient, stabilized, fair and competitive atmosphere. Because of it’s importance, the public disclosure principle is regulated in the Turkish Capital Market Law. In this article equity crowdfunding and the disclosure to public of information on equity crowdfunding will be examined in terms of scope, content and responsibility.

Kitle fonlaması, çok sayıda yatırımcıdan küçük miktarlarla para toplamak için internetin kullanıldığı bir yöntemdir. Genellikle sermaye temin ederken büyük zorluklarla karşılaşan küçük girişimciler, dünyada internet erişimiyle yatırım yapacağı parası olan herkese kitle fonlaması yöntemiyle ulaşabilirler. Kitle fonlaması platformları, bu amacı sağlamak için bağışlama veya ödül gibi yöntemleri veya paya dayalı kitle fonlaması modellerini kullanabilmektedir. Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanmasında, sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve durumların kamuya açıklanması önem arz eder. Bu önemi sebebiyle kamuyu aydınlatma ilkesi, Türk sermaye piyasası mevzuatında düzenlenmiştir. Bu çalışmada, paya dayalı kitle fonlamasıyla fon toplayan şirketlerin kamuyu aydınlatma yükümlülüğü, kapsam, içerik ve sorumluluk yönlerinden incelenecektir.