TRANSVERSAL YÖN ANOMALİSİ BULUNMAYAN BİREYLERDE ÜST MOLAR DİŞLERİN DİŞETİ KALINLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Kaya Y. , Alkan Ö. , Tunca M., Keskin S.

15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2017, pp.194

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.194

Abstract

Amaç: Üst çene genişletmesinin planlandığı vakalarda özellikle üst molar dişlerde vertikal ve horizontal kemik kayıp- ları görülmektedir. Bu kemik kayıplarının ise dişetinin ince olduğu bireylerde dişeti çekilmelerine neden olduğu be- lirtilmektedir. Bu araştırmada transversal yön anomalisi bulunmayan bireylerde üst molar dişlerin dişeti kalınlıklarının değerlendirilmesi Amaçlanmaktadır.

Gereç-Yöntem: Araştırmaya transversal yön anomalisi bulunmayan 115 birey dahil edilmiştir. Sirona Orthophos XG (Bensheim, Almanya) cihazıyla standart radyografik koşullarda alınan postero-anterior sefalometrik radyografiler Ne- moCeph NX 2005 (Nemotec, Madrid, İspanya) paket proğramında çizilmiştir. Bireylerinin dişeti kalınlıklarının belirlen- mesinde transgingival sondlama tekniği kullanılmıştır. Ölçümler dişlerin bukkal yüzlerinden serbest dişeti oluğunun apikali ve muko-gingival bileşimin koronali olmak üzere iki noktadan yapılmıştır. İki ölçümün ortalaması alınarak son dişeti kalınlığı miktarı belirlenmiştir.

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen bireylerin yaş ortalamasının 18,68±3.54 olduğu belirlenmiştir. Plak indeks, gingi- val indeks ve sondalanan cep derinliği ölçümlerinin sırasıyla 1,13±0,21, 0,32±0,43 ve 1,80±0,52 olduğu gözlenmiş- tir. 16 ve 26 numaralı dişlerin dişeti kalınlıklarının ise sırasıyla 1,32±0,32 mm ve 1,40±0,34 mm olduğu saptanmış- tır. Transversal yön anomalisinin bulunmadığı bireylerde üst molar dişlerin kalın biyotipe sahip olduğu gözlenmiştir.

Sonuç: Transversal yön anomalisinin bulunmadığı bireylerde üst molar dişlerin dişeti çekilmeleri açısından risk gru- bunda yer almadığı belirlenmiştir.