Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma(The Effect of the Credit Market the Banking Sector in Turkey the Problem of Asymmetric Information: A Research With Dumitrescu and Hurlin Panel Causality Test)


TİMUR E., GÜNAY B.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.1, pp.72-84, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier