Dış Kalite Kontrol Değerlendirmelerinin Hasta Güvenliğine Etkisi ve Maliyet-Etkinlik Boyutu


BAY KARABULUT A.

1. uluslarası hasta güvenliği ve sağlık finansmanı kongresi, 22 - 26 Kasım 2017