ÜSKÜDARLI MEHMED NASÛHÎ HALVETÎ, SEYR Ü SÜLÛK MEKTUPLARI, HAZIRLAYAN: MUSTAFA TATCI, ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU, İSTANBUL: H YAYINLARI, 1. BASKI, 2017, 448 SAYFA.


Creative Commons License

Şıra H.

Diğer, ss.99-106, 2019

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Diğer
  • Basım Tarihi: 2019
  • Sayfa Sayıları: ss.99-106

Özet

Mektup yazımı edebiyat tarihimiz boyunca klasik anlamda nesrü’l-inşâ, inşâ, münşeat ve mürâselât gibi adlar altında gerçekleşmiştir. Yenileşme dönemi edebiyat kavramlarıyla birlikte mektup kelimesi tedavüle girmiştir. Günümüzde ise artık mektubun yerini teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik postalar, kısa mesajlar ve hatta görüntülü sohbetlerin aldığını söylemek mümkündür.