BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ SOSYAL MÜHENDİSLİK FARKINDALIKLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA: BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Ateş V. , Günay H.

7. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 11 December 2020, pp.33-41

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33-41

Abstract

Sosyal mühendislik bilişim sistemlerine ulaşmada insanların zayıf yönlerini kullanmayı hedefleyen bir saldırı

çeşididir. Bu çalışmanın amacı da bilişim sektörü çalışanlarının sosyal mühendislik farkındalıklarını ortaya çıkarmaktır.

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş ve on katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler

sonucu elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda

katılımcıların sosyal mühendislik tehlikesinin farkında oldukları fakat sosyal mühendislik saldırılarında kullanılan

yöntemlerden çok azı hakkında bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Buna ilaveten kurumsal düzeyde alınabilecek

önlemler hakkında katılımcıların sadece yarısının detaylı bilgiye sahip olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda araştırma

bulguları değerlendirilerek kurumlara önerilerde bulunulmuştur.