Endoprotez cerrahisi uygulanan geriyatrik olgularda farklı anestezi yöntemlerinin morbidite ve mortalite üzerine etkilerinin incelenmesi


İyican d., taştan s., Yücel S., BUT A.

49. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes